Effect Size

Statistiek in het kort

...

What is it?

De effectgrootte is een kwantitatieve maat voor de mate van het effect van een factor op een uitkomst.

What does it do?

De p-waarde op zichzelf vertelt u alleen of het verschil of de verband/correlatie tussen twee of meer variabelen statistisch significant is of niet. Het vertelt je niet hoe groot of hoe sterk het verschil of verband/correlatie is. De effectgrootte geeft die informatie wel, omdat het de mate van verschil of de sterkte van verbanden tussen groepen meet. Hoe groter de effectgrootte, hoe sterker het verband/correlatie of het verschil tussen twee variabelen.

Useful to know

Vaak wordt gedacht dat een lagere p-waarde betekent dat het verschil of verband/correlatie groter of sterker is. Dit is onjuist, aangezien dat alleen kan worden uitgedrukt in de effectgrootte.


27 april 2021

Schakel de hulptroepen in!

Meld je nu aan voor scriptiebegeleiding of hulp met statistiek/SPSS.

Aanmelden