Normale Verdeling

Statistiek in het kort

...

Wat is het?

Een normale verdeling is een grafiek dat de frequentieverdeling van verschillende waarnemingen van een continue variabele weergeeft als een symmetrische klokvormig curve

Wat kan je ermee

Een normale verdeling is een specifieke grafische weergave van de verdeling van relatieve frequenties van een continue variabele binnen een dataset. De x-as van de grafiek geeft aan hoe ver een bepaalde waarneming verwijderd is van het gemiddelde (gedefinieerd in standaarddeviaties). De y-as van de grafiek geeft de kans weer dat het datapunt of de waarneming plaatsvindt, die gerelateerd is aan de frequentie. Het hoogste punt van de normale distributiekromming is de meest voorkomende gebeurtenis. De meest voorkomende gebeurtenis is ook het gemiddelde van de verdeling. De normale verdeling is symmetrisch rond het gemiddelde. Hierdoor ontstaan aan weerszijden van het hoogtepunt twee naar beneden aflopende lijnen, waardoor de grafiek klokvormig wordt. Als de gegevens normaal verdeeld zijn, vertelt het ons dat de waarnemingen lijken op een verwacht frequentiepatroon rond het gemiddelde.

Handig om te weten

Wanneer een dataset normaal verdeeld is, kunnen we inschatten welk percentage van de populatie binnen een bepaald waarde-interval valt. Zo valt ongeveer 68% van alle waarnemingen in het gebied tussen het gemiddelde minus 1 standaarddeviatie en het gemiddelde plus 1 standaarddeviatie.


27 april 2021

Schakel de hulptroepen in!

Meld je nu aan voor scriptiebegeleiding of hulp met statistiek/SPSS.

Aanmelden