Statistische significantie

Statistiek in het kort

...

What is it?

De statistische significantie is de p-waarde van een uitgevoerde toets. Het is een numerieke kans.

What does it do?

De statistische significantie geeft de waarschijnlijkheid aan dat het verschil tussen of het verband/correlatietussen twee of meer variabelen wordt veroorzaakt door iets anders dan toeval. Een verschil of verband/correlatie wordt statistisch significant genoemd als de kans dat het door het toeval komt ('de nulhypothese ten onrechte verwerpen') kleiner is dan het vooraf vastgestelde grens waarover wetenschappers het eens zijn geworden, meestal 5%. Je kunt bijvoorbeeld een verschil opmerken bij een bepaalde variabele tussen twee groepen. De nulhypothese is dat er geen echt verschil is tussen deze groepen, dat het gewoon 'geluk' is. Je zou dan willen weten of dit verschil willekeurig is, gewoon door toeval, of dat het waargenomen verschil aangeeft dat er inderdaad een verschil is dat wordt veroorzaakt door iets tussen deze groepen. De statistische significantie kan worden gebruikt om dat vast te stellen.

Useful to know

Bij onderzoek doen is het belangrijk dat je eerst aangeeft welk verband/correlatie of verschil je zou willen onderzoeken en wat bruikbare uitkomsten zouden zijn. In elke dataset kun je verbanden en verschillen vinden die statistisch significant zijn, als je maar eindeloos toetsen blijft uitvoeren op verschillende groepen. Dat is niet het idee van onderzoek en het vinden van statistische significantie zou niet het uiteindelijke doel moeten zijn.


27 april 2021

Schakel de hulptroepen in!

Meld je nu aan voor scriptiebegeleiding of hulp met statistiek/SPSS.

Aanmelden