Regressie

Statistiek in het kort

...

Wat is het?

Regressie is een statistische methode die de sterkte en het karakter van het verband/correlatie tussen een afhankelijke variabele (Y) en een of meer andere variabelen (onafhankelijke variabelen) bepaalt.
 

Waarvoor gebruiken we het?

Met behulp van een dataset wordt een wiskundige vergelijking gemaakt die het beste bij de gegevens past, welke de aard van de relatie van een variabele met een of meerdere andere ?variabelen? aangeeft. Bij lineaire regressie zegt de regressiecoëfficiënt in de vergelijking bijvoorbeeld of de relatie positief of negatief is en wat de helling van de lijn is. De helling van de lijn geeft de verandering aan in de afhankelijke variabele (Y) voor één eenheidswijziging in de onafhankelijke variabele (X).
 

Handig om te weten

Regressie bestudeert/beschrijft/onderzoekt een groep variabelen, waarvan wordt aangenomen dat ze allemaal Y voorspellen, en probeert een wiskundig verband/correlatie daartussen te vinden. Daarom kan het worden gebruikt om toekomstige waarden van een afhankelijke variabele te voorspellen wanneer de waarde van (een) onafhankelijke variabele(n) bekend is.


3 mei 2021

Schakel de hulptroepen in!

Meld je nu aan voor scriptiebegeleiding of hulp met statistiek/SPSS.

Aanmelden