Standaardafwijking

Statistiek in het kort

...

Wat is het?

De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van een reeks waarden, berekend door de wortel van de variantie te nemen.

Waarvoor gebruiken we het?

De standaarddeviatie (SD) is een schatting voor de gemiddelde afstand tot het gemiddelde en wordt uitgedrukt in dezelfde eenheden als de oorspronkelijke waarnemingen. Het vertelt ons dus hoe nauw gegevens rond het gemiddelde zijn geclusterd. In de klokvormige normaalverdeling heeft elke band een breedte van één standaarddeviatie. Daarom is een p-waarde van <0,05 praktisch hetzelfde als een waarneming die ten minste 2 SD verwijderd is van de nulverwachting.

Handig om te weten

Als de standaarddeviatie groot is in vergelijking met het gemiddelde, geeft dit aan dat de waarden over een breder bereik zijn verdeeld, wat betekent dat er een grote variatie is binnen de dataset, waardoor deze minder betrouwbaar is.


3 mei 2021

Schakel de hulptroepen in!

Meld je nu aan voor scriptiebegeleiding of hulp met statistiek/SPSS.

Aanmelden